Friday, October 7, 2011

Kad Hijau Mengantikan OSHA

  1. UTMSPACE telah bersetuju bahwa semua pelajar yang mengikuti Kursus Kad Hijau tidak perlu megikuti kursus OSHA.

  2. Pelajar yang memiliki Kad Hijau juga boleh menuntut semula bayaran RM 50 dari pihak UTMSPACE dengan menunjukkan Kad Hijau anda.

  3. UTMSPACE juga bersetuju supaya pelajar UTM yang memerlukan Kad Hijau dikehendaki memohon Kursus Kad Hijau dan bukan OSHA.

  4. Kursus Kad Hijau untuk pelajar UTM adalah di bawah kelolaan UTMSPACE.

  5. Faedah Kursus Kad Hijau:
  • Mendapat Kad Hijau (dikeluarkan oleh CIDB)
  • Sijil Kursus Keselamatan (dikeluarkan oleh UTMSPACE)
  • Perlindungan Takaful selama 2 tahun.
  • Tempoh kursus hanya 1 hari.
  • Boleh tuntut semula RM50 yang telah dibayar dalam RM200 di awal semester.

PENGUMUMAN
ANNOUNCEMENT
Kepada pelajar yang telah mengambil OSHA (Kad Hijau CIDB) anda dikecualikan daripada mengambil kursus OSHA di bawah program UTM Professional Skills Certificate dengan syarat :
Students who have taken OSHA (CIDB Green Card), you are exempted from taking OSHA under the UTM Professional Skills Certificate programme provided:
1. Bawa Kad Hijau untuk pengesahan yang anda telah mengambil OSHA sebelum ini
Bring the Green Card to verify that you have previously previous OSHA Course
2. Bawa salinan kad matrik dan kad pengenalan untuk proses pemulangan yuran anda
Bring the a copy of matric card and identity card for refund process of your payment
Sila datang ke kaunter UTMSPACE untuk pembatalan pendaftaran kursus yang telah dibuat dan untuk proses pemulangan yuran anda
Please come to UTMSPACE counter for course registration cancellation and for the refund of your course fee
Sebarang pertanyaan boleh hubungi di talian 07-521-8159/8170 (Cik Husna)
Please address questions to 07-521-8159/8170 (Ms. Husna)
Sekian, untuk makluman.
Thank you.

Sumber:

No comments:

Post a Comment