Sunday, March 18, 2012

Safety Training on 17 Mac 2012

Mereka adalah antara pelajar tahun 3 yang akan mengikuti latihan industri. Sebelum mengikuti latihan industri, mereka mempersiapkan diri dengan ilmu keselamatan dan kesihatan.  Melalui kursus Kad Hijau, mereka didedahkan perkara-perkara berkaitan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Bila memiliki kad hijau, mereka tidak perlu mengikuti kursus OSHA semasa tahun akhir nanti.

No comments:

Post a Comment