Monday, April 30, 2012

Maklumat Terbaru Dari UTMSPACE

Saya telah menghubungi pihak UTMSPACE. Berikut maklumat yang saya diberitahu;

  1. UTMSPACE akan memproses permohonan tuntutan anda mengikut "first come first serve"
  2. Mereka yang menghantar permohonan sebelum atau pada 30 April akan termasuk dalam kumpulan pertama dan akan diproses dahulu.
  3. Selepas tarikh 30 April 2012, tuntutan masih boleh dibuat di UTMSPACE. Maka nama mereka akan dimasukkan dalam kumpulan berikutnya. 
  4. Bermakna selepas 30 April 2012, anda tetap masih boleh membuat tuntutan dan penukaran Kurus Kad Hijau dengan OSHA.

No comments:

Post a Comment