Tuesday, April 17, 2012

Mohon Surat Pengesahan Hadir Kursus Kad Hijau

Masalah kelewatan di CIDB menyebabkan Kad Hijau lambat siap. Bagi pelajar tahun akhir, ini menjadi masalah untuk pengecualian kursus OSHA di UTMSPACE. Anda boleh gunakan surat pengesahan hadir kursus Kad Hijau.

No comments:

Post a Comment