Thursday, April 19, 2012

Safety Training on 18 Apr 2012


Pelajar yang telah mengikuti Kursus Kad Hijau di UTM. Sebahagian besar mereka adalah pelajar tahun akhir UTM dari fakulti FKK, FPREE, FAB, FBB, FKE dan FKA. Ingat, Kad Hijau boleh menggantikan OSHA yang diwajibkan oleh UTM melalui UTMSPACE. Pastikan and mendapat latihan safety sebelum memasuki latihan industri.

No comments:

Post a Comment