Sunday, April 29, 2012

Surat pengesahan Hadir Kursus Kad Hijau

Surat pengesahan Hadir Kursus Kad Hijau untuk tarikh dinyatakan sudah disediakan dalam link berikut.

 1. 26/09/12  http://www.scribd.com/doc/127390774/Kursus-26-09-12-Group-362
 2. 29/09/12  http://www.scribd.com/doc/127394503/Kursus-29-09-12-Group-363
 3. 29/04/12  http://www.scribd.com/doc/127391976/Kursus-30-09-12-Group-364
 4. 03/10/12  http://www.scribd.com/doc/127392517/Kursus-03-10-12-Group-365
 5. 01/10/12  http://www.scribd.com/doc/127397203/Kursus-01-10-12-Group-366
 6. 10/10/12  http://www.scribd.com/doc/127392509/Kursrs-10-10-12-Group-367
 7. 13/10/12  http://www.scribd.com/doc/127392512/Kursus-13-10-12-Group-368
 8. 24/10/12  http://www.scribd.com/doc/127392507/Kursus-24-10-12-Group-369
 9. 31/10/12  http://www.scribd.com/doc/127392508/Kursus-31-10-12-Group-370
 10. 07/11/12  http://www.scribd.com/doc/127392516/Kursus-07-11-12-Group-371
 11. 10/03/13  http://www.scribd.com/doc/132616318/Kursus-10-3-2013-Group-372
 12. 13/03/13  http://www.scribd.com/doc/132617021/Kursus-13-03-13-Group-373
 13. 16/03/13  http://www.scribd.com/doc/132620251/Kursus-pada-16-03-2013-Group-374
Ikut arahan berikut:  
 1. Pilih Group anda sendiri mengikut tarikh kursus yang telah dibuat.
 2. Download pdf file tersebut. Terdapat 40 sijil kesemuanya dalam satu fail tersebut.
 3. Cari muka surat anda dalam 40 sijil itu.
 4. Anda boleh print muka surat yang berkenaan sahaja.


No comments:

Post a Comment