Thursday, September 20, 2012

Pengumuman Penting

Permohonan Kad Hijau ke CIDB tidak lagi menggunakan Borang Kertas. Sebaliknya, CIDB kini melaksanakan permohonan Kad Hijau secara online.  Oleh itu pelajar perlu mengambil perhatian berikut:

  1. Semua peserta Group 365 dan seterusnya, anda wajib mengisi Borang Kad Hijau CIDB Online. Borang Kertas tidak lagi diterima.
  2. Link untuk mengisi Borang Kad Hijau Online diletakkan dalam senarai Group masing-masing.
  3. Tiap-tiap Group mempunyai unique link masing-masing. Anda hanya dibenarkan menggunakan link Group anda. Sila rujuk senarai group anda.
  4. Peserta Group 362, 363 dan 364 tidak terlibat. Anda hanya perlu mengisi Borang Kertas sahaja.
  5. Sila rujuk Panduan Mengisi Borang Kad Hijau CIDB Online untuk cara mengisi.
Safety Trainer
20/09/2012

Nota: Permohonan Kad Hijau ke CIDB secara online tidak sama dengan Mohon KH. Mohon KH adalah untuk penentuan Group. 

No comments:

Post a Comment