Thursday, September 19, 2013

Maklumkan Bayaran Anda

Tersapat 11 lagi bayaran yang telah dibuat tetapi belum dimaklumkan kepada saya. Mohon yang nama yang tiada rekod bayaran tetapi telah membuat bayaran dapat menghantar sms kepada saya tarikh dan masa bank in.

No comments:

Post a Comment