Monday, May 5, 2014

Upload Saiz Gambar Yang Betul

Saiz gambar yang di upload menentukan mutu gambar anda dalam kad hijau. Pastikan anda upload saiz gambar yang betul.

Pastikan saiz gambar hanya di bahagian muka sahaja. Saiz diperlukan 185 x 200 pixel atau pada nisbah 185:200

Gunakan Photo Editor Online jika perlu

185 x 200 pixel

Jika anda menghantar saiz gambar yang salah maka kesannya gambar pada kad hijau jadi tidak bermutu

Contoh 1
Kesan gambar pada kad hijau jika saiz tidak betul
Contoh 2 
Jika saiz gambar betul, maka kesan gambar pada kad akan jadi baik
Kesan saiz gambar yang betul


CONTOH-CONTOH GAMBAR SALAH UPLOAD


No comments:

Post a Comment